20202019

 • The role of emotional intelligence in attitudes towards elderly patients – Comparative study of medical students from rural and urban areas
  [Rola inteligencji emocjonalnej w postawach wobec pacjentów w podeszłym wieku. Analiza porównawcza studentów medycyny ze wsi i miasta]

  [w:] ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

 • Prezentacja na konferencji międzynarodowej


  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2016  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Skrypt dydaktyczny
  Organizacja konferencji krajowej  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2015


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Hasło encyklopedyczne


  Organizacja konferencji międzynarodowej  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  Organizacja konferencji krajowej
  2012
  2011  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Organizacja konferencji międzynarodowej