2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2016Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanySkrypt dydaktyczny
Organizacja konferencji krajowejWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej


Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Organizacja konferencji międzynarodowej2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Organizacja konferencji krajowej
2012
2011Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Organizacja konferencji międzynarodowej