Znaczenie i funkcje koloru w kulturze - perspektywa socjologiczn
[The importance and functions of colour in the culture from the sociological perspective]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kolor(y) w kulturze
Miejsce: Lublin