Sacrum online - prywtyzacja religii w internecie
[Sacrum online - privatization of religion on the Internet]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kultura wartości i kultura użycia. Ku prywatyzacji religii?
Miejsce: Lublin