Wirtualna etnografia - uwagi metodologiczne
[Virtual ethnography - methodological assumptions]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wyzwania i dylematy współczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?
Miejsce: Lublin