Prowokacja dziennikarska w teorii i praktyce
[Journalistic provocation: theory and practice]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wartości w mediach - wartość mediów
Miejsce: Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II