Older people, ageing and old age in the light of some public opinin surveys in Poland

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Nauk Społecznych (ISSN: 0137-4176)
Współautorzy: Beata Dobrowolska
Rok wydania: 2017
Tom: 45
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 7-25
Streszczenie: Niniejszy artykuł bazuje na analizie sondaży przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Artykuł podzielono na cztery części. W pierwszej zreferowano wyniki badań odnoszące się do granicy starości, zarówno tej duchowej, jak i fizycznej. W części drugiej przedstawiono opinie Polaków na temat starzenia się, częstotliwość myślenia na temat własnej starości, obawy przed starością. W części trzeciej opisano postawy wobec osób starszych w Polsce. Wskazane bloki tematyczne poprzedza krótka charakterystyka demograficzna sytuacji ludnościowej Polski (dane GUS, Eurostat i ONZ) oraz charakterystyka społeczna przeciętnego Polaka po 60 roku życia.
Słowa kluczowe: ludzie starzy, starość, starzenie się, badania opinii społecznej
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/article/download/8467/8568
DOI: 10.18290/rns.2017.45.2-1Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek and Beata Dobrowolska",
title = "Older people, ageing and old age in the light of some public opinin surveys in Poland",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
year = "2017",
number = "2",
pages = "7-25"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. and Beata Dobrowolska(2017). Older people, ageing and old age in the light of some public opinin surveys in Poland. Roczniki Nauk Społecznych, 2, 7-25.