International Migrations and the Question of Identity

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: The 10th International Scientific Conference Social Sciences for Regional Development 2015,
Miejsce: Daugavpils