2020

Prace licencjackie
 • Umiejętności międzykulturowe w pracy doradcy zawodowego na podstawie literatury przedmiotu
 • Rola edukacji międzykulturowej w doradztwie kariery oraz poradnictwie transnacjonalnym na podstawie literatury przedmiotu
 • Zmiany w definiowaniu kariery w kontekście procesów globalizacyjnych
 • Planowanie kariery zawodowej przez cudzoziemców mieszkających w Polsce. Na podstawie badań socjologicznych
 • Praca doradcy zawodowego z klientem odmiennym kulturowo
 • Model poradnictwa zawodowego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
 • Postrzeganie kariery zawodowej przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II і Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu

2017

Prace licencjackie
 • Tożsamość jednostkowa w nowoczesnym społeczeństwie. Studium socjologiczne
 • Zwyczaje czytelnicze studentów. Na podstawie badań wśród studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL
 • Współczesna tożsamość śląska. Studium socjologiczne
 • Sztuka uliczna w przestrzeni miejskiej Lublina
 • Socjotechniki w debacie publicznej. Na przykładzie debaty wyborczej Ewy Kopacz i Beaty Szydło
 • Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych. Na przykładzie Centrum Kultury w Lublinie

2016

Prace licencjackie
 • Kultura w kontekście procesów globalizacji w ujęciu Leona Dyczewskiego
 • Wykorzystanie portalu Facebook w komunikacji z wyborcami na przykładzie II tury wyborów prezydenckich 2015
 • Tożsamość społeczno-kulturowa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
 • Społeczeństwo sieci w koncepcji Manuela Castellsa
 • Tożsamość społeczno-kulturowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
 • Kara śmierci w opinii studentów prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Formy aktywności religijnej w internecie na przykładzie portalu Wiara.pl