Upiory (wampierze, strzygonie) w polskiej kulturze ludowej
[Ghosts in Polish folk culture]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wampiry w zwierciadle sztuki
Miejsce: Lublin