Cultural identity in the Context of Migration Processes

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Sieć przestrzenią współpracy społecznej, gospodarczej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Nałęczów