Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze
[The symbolic meaning and functions of colour in the culture]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Kultura-Media-Teologia Rok wydania: 2011
Tom: 6
Strony od-do: 68-80
Streszczenie: Ludzie, tworząc kulturę od zawsze posługiwali się kolorem i barwą, nadając im szczególny sens i znaczenie. Zainteresowanie problematyką barw wynika z poszukiwania ich funkcji psychologicznych i socjologicznych w życiu, w pracy ludzkiej oraz z pragnienia racjonalnego wykorzystania tych funkcji. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny (stanowiska teoretyczne opatrzone są przykładami), ukazuje rolę i funkcje koloru w kulturze oraz jego symbolikę. Artykuł podzielony jest na dwie części: dotyka świeckiego i religijnego rozumienia symboliki koloru. Podsumowanie artykułu jest próbą systematyzacji omawianych funkcji. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej za pomocą koloru, wykorzystania koloru w reklamie, różnic w postrzeganiu koloru w różnych kulturach, a także jakie znaczenie ma kolor i jego symbolika w chrześcijaństwie.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Jurek",
title = "Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze",
journal = "Kultura-Media-Teologia",
year = "2011",
pages = "68-80"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jurek, K. (2011). Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze. Kultura-Media-Teologia, 68-80.