2024


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


20232022


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Organizacja konferencji międzynarodowej2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020Redakcja naczelna publikacji naukowej


2018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017Udział w konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Tłumaczenie książki naukowej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Wygłoszenie referatu na konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencjiKierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa2014Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Organizacja konferencji krajowej

2013Skrypt dydaktyczny


Artykuł w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejUsługi eksperckie w kraju2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanySkrypt dydaktycznyRedakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z funduszy UEUsługi eksperckie w krajuInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyKsiążka naukowa nierecenzowanaRecenzja naukowa w czasopiśmieRedakcja naczelna publikacji naukowejOrganizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejOdznaczenie krajowe państwowe


Nagroda wewnętrznaInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Tłumaczenie artykułu naukowego


Organizacja konferencji krajowej


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie2005Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej