Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń prof. KUL
profesor KUL - Katedra Nauk o Rodzinie
Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej - Sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.jeczen_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1825-0345