2017

Prace licencjackie
 • Perswazja i manipulacja w kampaniach wyborczych
 • Wizerunek medialny Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
 • Komunikacja bez przemocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie
 • Program "Rodzina 500 plus" w mass mediach
 • Arteterapia w pracy streetworkera na podstawie działalności Fundacji Human Lex
 • Komunikacja w rodzinie zastępczej
 • Internetowe kluby samobójców - nowe zagrożenie cyberprzestrzeni
 • Wizerunek osoby niepełnosprawnej wchodzącej na rynek pracy
 • Komunikacja z dzieckiem niewidomym
 • Czas wolny w rodzinie a Internet
 • Opowiedzialność jako wartość w pracy socjalnej
 • Formy pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie placówki w Kijanach
 • Komunikacja interpersonalna w rodzinie dotkniętej autyzmem
 • Kryteria komunikacji interpersonalnej w communio personarum w świetle nauczania Kościoła

2016

Prace licencjackie
 • Wsparcie kobiet doznających przemocy na terenie gminy Łęczna
 • Powołanie do rodziny powołaniem do szczęścia
 • Wolontariat jako formacja i działanie na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
 • Hip hop jako forma komunikacji subkultury ze społeczeństwem.
 • Kolonie jako forma pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Komunikacja interpersonalna w rodzinie migracyjnej