Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń
adiunkt - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jaroslaw.jeczen_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1825-0345