2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

2017


2016

2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
20132012


Udział w festiwalu nauki


2011

Artykuł w czasopiśmie
Nagroda wewnętrzna


201020092005


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2004

  • Towarzystwo Naukowe KUL