2021

Prace dyplomowe
 • ALPAKOTERAPIA - WE WSPIERANIU ROZWOJU EMOCJONALNEGO I PSYCHORUCHOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2020

Prace magisterskie
 • Podmiotowe uwarunkowania funkcjonowania psychospołecznego studentów z niepełnosprawnością ruchową
 • Relacje między osobami z zespołem Downa a ich rodzeństwem w świetle badań własnych
 • Relacje społeczne studentów z niepełnosprawnością ruchową w świetle badań własnych
 • Funkcjonowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w świetle badań własnych
 • Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną jako szansa rozwoju osobowościowych i społecznych kompetencji wolontariuszy

2018

Rozprawy doktorskie
 • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej
Prace dyplomowe
 • Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole ogólnodostępnej
 • Nauczanie geometrii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie III szkoły podstawowej ogólnodostępnej
 • Rozumienie sytuacji społecznych u dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie VII. Studium przypadku.
 • Rola wolontariuszy w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Radosne Serca
 • Książka w edukacji i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Supporting ASD students’ learning in a mainstream school classroom during Eglish lessons
 • Teatroterapia jako forma nauczania języka angielskiego osób z niełnosprawnością intelektualną
 • Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Radosne Serce
 • Rola ruchu wiara i światło w rozwoju duchowym osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Gaudete et exsultate
 • Rodzina środowiskiem katechezy osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Nauczanie języka polskiego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II etapie edukacyjnym
 • Podstawy społeczne młodzieży gimnazjalnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce