Agnieszka Zaborowska

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyStypendium w ramach programu Erasmus2018
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Stypendium w ramach programu Erasmus
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja działu czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2015Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymRedakcja działu czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

Udział w konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Organizacja konferencji międzynarodowejUdział w konferencji międzynarodowejWykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UECzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


20102008


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Organizacja konferencji krajowej


2006


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym