2018




Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Stypendium w ramach programu Erasmus




2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej



2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Redakcja działu czasopisma naukowego



Organizacja konferencji krajowej



Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej



Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2015



Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Redakcja działu czasopisma naukowego




Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej



Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z budżetu państwa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2014


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym



Redakcja działu czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej




Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej





Udział w konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej





Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012



Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Organizacja konferencji międzynarodowej



Udział w konferencji międzynarodowej



Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE



Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011



Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany



Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2010



2008


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Organizacja konferencji krajowej


2006


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym