Idea of restorative justice in the support system of people and families

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 5th International Conference ESPAnet Polska 2018 Demographic change, public finance, social service: Bermuda Triangle of social policy?
Miejsce: Warsaw School of Economics