Dialog w rodzinie. Dobre praktyki
[The dialogue in the family. Good practices]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: LublinK
Nazwa jednostki: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej