Institutional system of social assistance in Poland

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Struktury Pracy Socjalnej w Polsce i Niemczech
Miejsce: Eichstatt Ingolstadt