Redaktor Naczelny
[Editor in Chief ]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Teologiczne