Streetworking w przestrzeni medialnej
[Streetworking in the media space]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej