Kongres Polskiej Rodziny
[Polish Family Congress]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny