Granice streetworkingu
[The boundaries of the streetworking]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej