Agnieszka Zaborowska
dr Agnieszka Zaborowska
adiunkt - Katedra Praw Człowieka i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: agnieszka.zaborowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2568-2688