Filozofia Streetworkingu
[Philosophy of streetworking]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej