Rodzina i praca - zawsze razem
[Family and work - always together]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE

Nazwa jednostki: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej