Warsztat pracy streetworkera
[Streetworker workroom]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Filozofia streetworkingu
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej