2021


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


2020

 • Caritas Polska - 30 lat budowania sieci miłości pośród ubogich i potrzebujących
 • Kierunki odnowy parafii w świetle instrukcji Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pt. „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”


 • Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
  2019  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Wygłoszenie referatu na konferencji


  2018  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2017
  Organizacja konferencji
  2016


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej
  2015
  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  2014

  Hasło encyklopedyczne


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Organizacja konferencji międzynarodowej  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


  2013


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna publikacji naukowej
  Organizacja konferencji międzynarodowej  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2012  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Recenzja naukowa w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej  Organizacja konferencji krajowej

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Recenzja w przewodzie doktorskim


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

  2010


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW


  2009


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym
  2008


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej
  2007


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym  2006
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  2005
  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym  2004
  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2003

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


  2002  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Rozdział w podręczniku akademickim


  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  2000


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Hasło encyklopedyczne  1999


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  1998


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  1997


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  1996


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1994

 • Przykazanie miłości bliźniego wezwaniem dla wspólnoty parafialnej
  [w:] Studia Theologica Varsaviensia

 • 1993

 • Duszpasterstwo w sanktuarium maryjnym
  [w:] Homo Dei