2018

Rozprawy doktorskie
 • Posługa charytatywna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1989-2015. Studium teologicznopastoralne

2017

Prace magisterskie
 • Miłosierdzie zasadą życia i posługi zbawczej Kościoła w świetle nauczania papieża Franciszka

2015

Rozprawy doktorskie
 • Formacja pastoralna seminarzystów w Polsce. Studium teologicznopastoralne w świetle badań diakonów w wybranych wyższych seminariach duchownych

2014

Prace licencjackie
 • Praca socjalna z rodzinami zastępczymi przeżywającymi trudności w realizacji swoich funkcji. Studium teoretyczno-empiryczne
 • Przemoc w rodzinie jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury psychopedagogicznej w latach 1989-2013.
 • Dorosłe dzieci alkoholików jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury psychopedagogicznej w latach 1989-2013.
 • Molestowanie seksualne dzieci i jego konsekwencje w dorosłym życiu w świetle literatury psychopedagogicznej w latach 1989-2013
 • Wychowanie dziecka w rodzinie niepełnej jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury psychopedagogicznej w latach 1989-2013
 • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie na rzecz ich integracji społecznej w świetle literatury psychopedagogicznej w latach 1989-2013.
 • Prostytucja nieletnich jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury z lat 1989-2013
 • Uzależnienie młodzieży od narkotyków jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury psychopedagogicznej w latach 1989-2013.
 • Współuzależnienie od alkoholu w rodzinie jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury psychopedagogicznej w latach 1989-2013.
 • Alkoholizm kobiet jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury przedmiotu w latach 1989-2013.
 • Przemoc wobec kobiet w rodzinie jako wyzwanie dla pracy socjalnej w świetle literatury przedmiotu w latach 1989-2013.
 • Praca socjalna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie ich funkcjonowania społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne
 • Praca socjalna wobec wykluczenia społecznego osób starszych w świetle literatury przedmiotu w latach 1989-2013.

2013

Prace licencjackie
 • Streetworking jako nowatorska forma pracy socjalnej na podstawie badań przeprowadzonych w Stowarzyszeniu Grupy Animacji Społecznej Rezerwat w Poznaniu
 • Zjawisko narkomanii jako wyzwanie dla pracy socjalnej
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi od alkoholu w świetle literatury polskiej w latach 1989-2012
 • Praca socjalna z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera