20182017

 • Enrichment culture and identification of endophytic methanotrophs isolated from peatland plants
  [w:] FOLIA MICROBIOLOGICA
 • Microbial life of the deep saline biosphere
  [Mikrobiologiczne życie podziemnej zasolonej biosfery]

  [w:] Journal of advances in biology

 • 2016

  2015

  2014


  2013
  2012


  Prezentacja na konferencji międzynarodowej  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  2011


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Udział w festiwalu nauki


  2010  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki