2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016

2015

2014


2013
2012


Prezentacja na konferencji międzynarodowejWykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


2011


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieUdział w festiwalu nauki


2010Inne działania w zakresie popularyzacji nauki