Weronika Goraj

20202019

 • Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care
  [Biosynteza i możliwosci zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w ochronie zdrowia]

  [w:] Postępy Mikrobiologii
 • Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community
  [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]

  [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES

 • 2018

 • Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the „Wieliczka” Salt Mine
  [Aktywność metanotroficzna skał otaczających badeńskie pokłady soli w Kopalni Soli "Wieliczka"]

  [w:] Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
 • Methane Oxidation by Endophytic Bacteria Inhabiting Sphagnum sp. and Some Vascular Plants
  [Utlenianie metanu przez bakterie endofityczne zasiedlające Sphagnum sp. i niektóre rośliny naczyniowe]

  [w:] WETLANDS
 • Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances
  [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]

  [w:] Applied Sciences-Basel

 • 2017

 • Enrichment culture and identification of endophytic methanotrophs isolated from peatland plants
  [w:] FOLIA MICROBIOLOGICA
 • Microbial life of the deep saline biosphere
  [Mikrobiologiczne życie podziemnej zasolonej biosfery]

  [w:] Journal of advances in biology

 • 2016

  2015

  2014


  2013
  2012


  Prezentacja na konferencji międzynarodowej  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN


  2011


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie  Udział w festiwalu nauki


  2010  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki