Biosynthesis of amino acids by methanotrophs in response to salinity stress

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 17 Europejski Kongres Biotechnologiczny - EUROBIOTECH
Współautorzy: Zofia Stępniewska
Miejsce: Kraków