Microbial life of the deep saline biosphere

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Journal of advances in biology (ISSN: 2347-6893)
Współautorzy: Zofia Stępniewska
Rok wydania: 2017
Tom: 9
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 2033-2038
Dostęp WWW: https://www.researchgate.net/publication/316243172_Microbial_life_of_the_deep_saline_biosphere
DOI: 10.24297/jab.v9i4.5956Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Weronika Goraj and Zofia Stępniewska",
title = "Microbial life of the deep saline biosphere",
journal = "Journal of advances in biology",
year = "2017",
number = "4",
pages = "2033-2038"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goraj, W. and Zofia Stępniewska(2017). Microbial life of the deep saline biosphere. Journal of advances in biology, 4, 2033-2038.