Methanotrophic activity of rocks surroundings salt deposits in Wieliczka Salt Mine

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XI International Scientific Conference, “Current environmental issues – 2016”
Współautorzy: Zofia Stępniewska Agnieszka Wolińska Anna Szafranek-Nakonieczna Artur Banach Andrzej Górski
Miejsce: Grodno