Influence of plants endophytes on methane emission from peatland environments.

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 48 Międzynarodowe Sympozjum MIKROBIOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA
Miejsce: Warszawa