The rate of methane biofiltration by Sphagnum sp. at various moisture content,

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: . 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu
Miejsce: Puławy