Response of the microbial methanotrophic consortia isolated from various environments to osmotic stress

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 6 Międzynarodowa Mikrobiologiczna Konferencja Weiglowska
Współautorzy: Anna Pytlak Agnieszka Kuźniar Zofia Stępniewska
Miejsce: Gdańsk