Weronika Goraj
dr Weronika Goraj
Adiunkt - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Medycznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: weronika.goraj_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2234-5133