Isolation and identyfication of methanotrophs associated with peatland plants

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 6 Międzynarodowa Mikrobiologiczna Konferencja Weiglowska
Współautorzy: Agnieszka Kuźniar Zofia Stępniewska
Miejsce: Gdańsk