Production of polyesters by the methanotrophic bacteria – green alternative for petrochemical plastics

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XI International Scientific Conference, “Current environmental issues – 2016”
Współautorzy: Anna Pytlak Agnieszka Kuźniar Zofia Stępniewska
Miejsce: Grodno