DIRECT IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC METHANOTROPHS FROM DIFFERENT SPHAGNUM SPECIES.

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Minisymposium "PLANT-ASSOCIATED MICROORGANISMS: AN IMPORTANT KEY TO A SUCCESSFUL APPLICATION OF PHYTOREMEDIATION"
Miejsce: Warszawa