2019
2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016

2015


Redakcja działu czasopisma naukowego

2014

2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki2012


Książka naukowa recenzowana


Rozdział w recenzowanej książce naukowejRecenzja w przewodzie doktorskim


2011

Redakcja naczelna publikacji naukowejRecenzja w przewodzie doktorskimWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Odznaczenie wewnętrzne


2009
2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany