20192018

 • Predyktory poczucia własnej godności. Badania osób w okresie późnej dorosłości
  [w:] Psychiatria i Psychoterapia
 • Stress coping styles, self-esteem and hope for success of people in late adulthood and of different specificity of life review
  [Style zmagania sie ze stresem i nadzieja na sukces osób w późnej dorosłości o różnej ocenie bilansu życia]

  [w:] Psychoterapia
 • Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised
  [Polska Adaptacja Skali Postawy Wobec Śmierci]

  [w:] OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
 • Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych
  [w:] POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE
 • KPWG-3 – Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych
  [w:] Przegląd Psychologiczny
 • Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych.
  [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 • Obraz rodzeństwa chorego psychicznie a dobrostan rodzeństwa zdrowego
  [w:] Family Forum
 • When Meaning Matters: Coping Mediates the Relationship of Religiosity and Illness Appraisal with Well-Being in Older Cancer Patients
  [Znaczenie mediacyjnej roli zmagania się w relacji między religijnością i znaczeniem choroby a dobrostanem u osób starszych z chorobą nowotworową]

  [w:] International Journal for the Psychology of Religion
 • Coping with stress and quality of life in woman with stress urinary incontience
  [Zmaganie się ze stresem i jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu]

  [w:] Menopause Review
 • Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej doroslości
  [w:] Psychoterapia • 2017  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2016

  2015


  Redakcja działu czasopisma naukowego

  2014

  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki  2012


  Książka naukowa recenzowana


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  Recenzja w przewodzie doktorskim


  2011

  Redakcja naczelna publikacji naukowej  Recenzja w przewodzie doktorskim  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  Odznaczenie wewnętrzne


  2009
  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany