Personality Traits and Styles of Coping with Stress Among Elderly People

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 9. Międzynarodowy Kongres Psychoterapii Kognitywnej
Współautorzy: Łysiak M. Brudek P. Mącik D.
Miejsce: Rumunia