Oblicza traumy i ich diagnoza

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka
Miejsce: Poznań