Psychological correlates of the disease-related appraisals in patients with vitligo

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Stanisława Steuden, Monika Sadowska, Konrad Janowski
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: The multidisciplinary approach to health and disease
Strony od-do: 128-138