recenzent
[-]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Ewa Joć
Tytuł publikacji: Wpływ edukacji pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zespołem jelita drażliwego na jakość ich życia i przebieg choroby