Znaczenie godnosci w relacjach miedzyludzkich
[Meaning of dignity in the interpersonal relations]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XI Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego
Miejsce: Radom