Posttraumatic growth in young adults who survived cancer in childhood: a retrospective analysis

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Konrad Janowski, Marta Suchołbiak, Ernest Mosquera
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Biopsychological Aspects of Health and Disease
Tom: 2
Strony od-do: 140-148
Słowa kluczowe: potraumatyczny wzrost, dzieciństwo, wyzdrowienie z choroby nowotworowej, ocena poznawcza choroby, mapa biograficzna