Disease-related appraisals scale: application in dermatological patients

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: 14. Kongres Społeczeństwa Europejskiego dla Dermatologii i Psychiatrii
Miejsce: Zaragoza, Hiszpania